Skärgårdsstads Segelsällskap

Latest update: 1/26/2022
General
Skärgårdsstads Segelsällskap Create contactcard (vcf-file) for Skärgårdsstads Segelsällskap
Niclas Träff
Address Per Norbergs Väg 5A, 184 70, Åkersberga
Telefon till föreningen
Work
Mobile 540 25298
Email infor@skargardsstadssegelsallskap.se
Homepage www.skargardsstadssegelsallskap.se
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Båtsport
Summary Leda och administrera Skärgårddsstads Segelsällskaps (SSSS) segel- och motorbåtsverksamhet och föra dess talan utåt i förhandlande till andra organisationer och myndigheter. Befodra sjösport, gott sjömansskap, kamratskap samt ungdomsverksamhet inom SSSS. Värna om skärgårdsmiljön. Verka för utbildning i gott sjömanskap.
Sällskapets verksamhet skall främst lokaliseras till Skärgårdsstad. För att åstadkomma låga avgofter skall verksamheten baseras på medlemmarnas arbetsinsatser.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen - kontakta Kultur och fritidsförvaltningen.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.26