Shorinjikempo Stockholm N

Latest update: 1/26/2022
General
Shorinjikempo Stockholm N Create contactcard (vcf-file) for Shorinjikempo Stockholm N
Robert Liljeblad
Address Spjutvägen 36 A, 184 60, Åkersberga
Telefon till föreningen
Work
Mobile 070-9695981
Email info@shorinji-kempo.se
Homepage www.shorinji-kempo.se
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Budo
Summary Vi tränar en traditionell japansk budoform som heter Shorinjikempo. Vi är medlemmar i Budo&Kampsportförbundet och därigenom riksidrottsförbundet samt i svenska shorinjikempo förbundet och world shorinjikempo organization (WSKO)
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen - kontakta Kultur och fritidsförvaltningen.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.26