Välkommen till vår idrottsbokning

×
Information
Detta gäller vid bokningsförfrågan
_______________________________________________________________
Privatperson, bokning av idrottshall/Gymnastiksal:
Välj gymnastiksal och gör bokningsförfrågan för ledig tid. Vi måste ha in förfrågan minst 14 dagar innan. Nycklar hämtas och lämnas i Servicecenter, Alceahuset, Hackstavägen 22. Kl 08:30-16:00.
OBS! Din tid är bokad först när du mottagit en bekräftelse från oss.
Föreningar, företag mm:
Logga in om du har inloggningsuppgifter, annars gå direkt till önskat objekt. Välj objekt och gör en bokningsförfrågan på ledig tid. Bokningsförfrågan måste göras minst 3 vardagar i förväg..
OBS! Din tid är bokad först när du mottagit en bekräftelse från oss.
0/0