Välkommen att söka bidrag

×
Information
Österåkers kommun stöttar föreningslivet och ideella organisationer genom ekonomiska bidrag, möjligheter att boka idrottsanläggningar och möteslokaler samt utdelning av stipendier och priser.
För att söka aktivitetsbidrag måste din förening göra detta i kommunens webbtjänst.
Viktig information
För att kunna söka bidrag måste er förening erhålla ett lösen. Kontakta foreningsmail@osteraker.se.
Alla föreningar som ansöker om bidrag, är skyldiga att varje år ladda upp dokument som verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning (resultat- och balansräkning) samt revisionsberättelse efter årsmötet.
Alla föreningar är också skyldiga att via webben (fri.osteraker.se/forening) hålla sina uppgifter i kommunens föreningsregister aktuella - ta för vana att granska och vid behov uppdatera och godkänna kontaktuppgifter åtminstone efter varje årsmöte. Läs mer om föreningsregistret på osteraker.se och kontakta Kultur och fritidsförvaltningen om din förening saknar inloggningsuppgifter.
Bidrag till ungdomsföreningar
Aktivitetsbidrag (2024)

Ansök senast: 25 feb. och 25 aug.

Bidragsberättigad förening - • Ska ha verksamhet i Österåkers kommun. - • Ska ha antagit stadgar, en demokratiskt vald styrel...

Bidrag till kultur för äldre
Verksamhetsbidrag (2024)

Ansök senast: 15 mars

Vilka kan söka? - Föreningen/organisationen ska ha sitt säte och sin verksamhet i Österåker Verksamhet och projekt ska genom...

Bidrag till Studieförbund
Verksamhetsbidrag (2024)

Ansök senast: 31 maj

Vem kan söka studieförbundsbidraget - Avdelning (avdelningar samverkande i regionen) omfattande en eller flera kommuner som ä...