Verksamhetsbidrag (2023)

Bidrag till Studieförbund


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Balansrapport, Resultatrapport, Revisionsberättelse, Redovisning SCB

Vem kan söka studieförbundsbidraget
Avdelning (avdelningar samverkande i regionen) omfattande en eller flera kommuner som är anslutna till av Folkbildningsrådet godkänt studieförbund.

Vad krävs för att erhålla bidrag
  • Vara en självständig ekonomisk förvaltning
  • Finnas en ansvarig styrelse med säte i kommunen eller regionen
  • Aktuell verksamhet ska genomföras i kommunen för kommunens invånare
  • Varje år inkomma med handlingar som kommunen begär före utsatt tid
Sista ansökningsdatum och utbetalning
För att ansökan ska vara komplett måste slutlig redovisning (undertecknad av ordförande och revisor), verksamhets- och revisionsberättelse för avslutat verksamhetsår inlämnas (laddas upp digitalt) efter avdelningens årsmöte dock senast 31 maj.
Utbetalning sker en gång per år i juni.

Hur mycket bidrag kan jag få
Totala anslaget beslutas av Kultur och fritidsnämnden varje år.
Bidraget fördelas i proportion till det antal studietimmar som respektive studieförbund genomfört i Österåkers kommun under det senaste verksamhetsåret. Uppgifter hämtas från och med 2021 från SCB (tidigare från Folkbildningsrådet).

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 31 maj).