Verksamhetsbidrag (2023)

Bidrag till kultur för äldre


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Balansrapport, Resultatrapport, Revisionsberättelse, Stadgar, Konstituerandeprotokoll

Vilka kan söka?
  • Föreningen/organisationen ska ha sitt säte och sin verksamhet i Österåker
  • Verksamhet och projekt ska genomföras i Österåkers kommun
  • Endast ideella föreningar kan söka bidrag till Kultur för äldre
Ändamål
Bidraget är avsett att utgöra en grundtrygghet för den föreningsverksamhet som riktar sig till föreningens medlemmar i åldern 65 år och äldre, och därmed att skapa möjligheter för medlemmarna att under året delta i olika kulturella aktiviteter.

Ansökan och redovisning
Till ansökan ska bifogas
  • verksamhetsberättelse
  • ekonomisk berättelse (balans- och resultatrapport)
  • revisionsberättelse
  • årsmötesprotokoll
  • verksamhetsplan (om detta finns) samt
  • medlemsmatrikel
Fördelningskriterier
Medlemmarna ska vara 65 år eller mer till övervägande del (minst 51%).
Verksamhetsbidraget fördelas efter antalet medlemmar.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 15 mars).